Artiklar / Bostadsrättsförening

Bokföring i en bostadsrättsförening? Det här ska du tänka på

Ta del av vår översikt av bokföring i en bostadsrättsförening och vad du som ekonom behöver tänka på.

Sveredo Publikation / 2021-06-04

En man i slips räcker fram en nyckel och ett miniatyrhus

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening (Brf) är en sån där härlig svensk uppfinning som härstammar från det svenska föreningsundret.

En samling främmande personer går ihop i syfte att tillsammans köpa och förvalta en fastighet.

Det framgår av paragraf 1 i Bostadsrättslagen att

“En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.”

Därefter följer ett antal tillkommande krav om b.la. registrering av en bostadsrättsförening, lägsta medlemsantal, stadgar samt krav på styrelse och revisor och fler andra kapitel.

Sammanfattat så äger föreningen huset och föreningen har det ekonomiska ansvaret i enlighet med den juridiska formen för en ekonomisk förening. 

Redovisningsregler för en bostadsrättsförening

Eftersom en bostadsrättsförening är en ekonomisk förening och dessa är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen så gäller dessa regler även en Brf.

En Brf behöver uppfylla kraven som ställs i Bokföringslagen, årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFN). Råden som ges ut av BFN är normgivande genom uttrycket “god redovisningssed” i Bokföringslagen.

Val av K-regelverk

En bostadsrättsförening ska, beroende på sin storlek, upprätta sin årsredovisning i enlighet med K2 (mindre företag och föreningar) eller K3 (större företag och föreningar). 

En mindre Brf får trots reglerna välja K3-regelverket men det omvända förhållandet gäller inte.

I grova drag följer samma redovisningsprinciper för en Brf som för ett aktiebolag. Det innebär tillämpning av försiktighetsprincipen, fortlevnadsprincipen m.m. 

Samtliga affärstransaktioner ska bokföras. Fakturor som ställs för underhåll till föreningen ska alltså hanteras antingen som ett underhåll eller en investering i fastigheten (beroende på vad för något som är utfört). 

Behöver din förening hjälp med att granska eller utreda stora mängder kostnader eller vill lekmanna säkra bostadsrättsföreningens ekonomi? Då tar ni in en kostnadsfri offert från oss för en sådan granskning.

Underhållskostnader och avskrivningar

Väsentliga kostnadsslag i en förening är ofta underhåll och avskrivningar. Det följer av kravet i föreningens stadgar att säkerställa en avsättning för underhåll i huset. 

Avsättning för underhåll bör rimligen grundas på den tekniska bedömning som gjorts till den ekonomiska planen. I praktiken blir det här en schablon % av fastighetens värde som sätts av i en underhållsfond på balansräkningen.

Eventuellt faktiskt underhåll kan sedan successivt lösa upp underhållsfonden i takt med att det förbrukas.

Här är det dock viktigt att revisorer och styrelsen i en bostadsrättsförening är insatta i såväl de ekonomiska begreppen som den tekniska förståelsen över de tjänster som köpts in.

Förbättrande utgifter och värdehöjningar ska aktiveras i balansräkningen och skrivas av enligt plan. Därför måste granskning göras på fakturanivå. Först därifrån kan bedömas huruvida ett underhåll eller förbättring är utförd.

Bostadsrättsjuridik

Framförallt är det Bostadsrättslagen som är grunden i juridiken kring bostadsrättsföreningar. I lagen återfinns de formella rättigheterna och skyldigheterna hos föreningen, styrelsen och bostadsrättsinnehavaren.

Lagtexten behandlar hur avgiften ska debiteras, när en rättighet träder in, hur överlåtelser av bostadsrätter sker, vad som är själva insatsen för föreningen och mängder av andra områden som är yttersta vikt att känna till.

Styrelseansvar i en bostadsrättsförening

Styrelsen i en bostadsrättsförening har det mer operativa ansvaret att inför föreningsstämman svara upp för att förvaltningen av föreningen sköts i medlemmarnas intresse.

Eftersom det inte finns några särskilda kompetenskrav i en bostadsrättsstyrelse rekommenderas att ta in en föredragande expert. Därigenom kan styrelsen trygga sitt arbete inom ett område som de vanligtvis inte verkar inom.

Bostadsrättsföreningens intäkter

Den främsta intäkten i en Brf är medlemmarnas avgifter. Styrelsen har i uppdrag att förvalta de här avgifterna i föreningens intressen.

Generellt går stora delar av föreningens avgifter till räntor, amortering och underhåll av föreningens fastighet. Upptäcker ni andra typer av kostnader i en bostadsrättsförening bör ni granska detta särskilt noga. 

Vi kan hjälpa er gå igenom kostnader i förhållande till vad stadgarna tillåter och vad senaste stämman egentligen godkänt för kostnader. Det här hjälper föreningen att säkra en god förvaltning.

Vid tal om god förvaltning så är nog fallet om “kinesiska muren” raka motsatsen till hur en förening ska skötas. Kinesiska muren hade en styrelse som gick bakom ryggen på sina medlemmar och påbörjade ett omfattande bedrägeri med bluffakturor och aktivitet för att tillskansa sig föreningens pengar i egen ficka. Det hade inte krävts särskilt långtgående åtgärder för att tidigt stoppa de enorma brister som uppstod när styrelsen tilläts verka under lång tid helt utan granskning.

Offert

Är du eller ni fastighetsägare och vill ha fullständig ekonomisk förvaltning? Hämta in en kostnadsfri offert och jämför oss mot andra!

Om skribenten

Sveredo är en digital redovisningsbyrå med en 360 graders vy över din ekonomi. Vi erbjuder en komplett ekonomilösning för små- och medelstora företag.

Relaterad läsning