Artiklar / Redovisningsbyrå

Vad kostar bokföring? Såhär tas ett pris på bokföringen fram

Ta reda på vilka faktorer som avgör hur mycket bokföringen kostar att göra.

Sveredo Publikation / 2021-06-02

Innan ett pris kan sättas för bokföringen måste ett antal frågor redas ut för byrån. Det här utgör ett underlag för vilket pris som kan lämnas.

Hur mycket bokföring ska göras?

Självklart spelar den faktiska volymen av bokföring in i hur många timmar som behöver läggas på uppdraget.

Många manuella verifikationer där redovisningskonsulten behöver grotta ner sig i ingående balanser, följa rättningar och boka om mellan konton leder till fler nedlagda timmar. 

Samtidigt kan ett företag ha många automatiska transaktioner och dessa är inte fullt påverkande. Däremot kan det innebära fler insatser vid avstämningen för att bokslut ska bli korrekt.

Lagerredovisning kan som exempel innebära en enda bokning på hela året för konsulten men i lagersystemet har det skett tusentals transaktioner. Då går det inte med gott samvete räkna in de här som enskilda verifikat och ta ut ett pris därefter.

Om det är god ordning i bokföringen och rutiner följs ska volymen av manuellt upprättade verifikationer vara minimalt. Vår utgångspunkt är att vi lämnar ett pris där våra krav och rutiner är implementerade hos kunden. Det här skapar en effektiv och säker redovisningsprocess för oss och kunden.

Priset på bokföring på löpande räkning? Ja, det varierar mellan högt och lågt av det vi har erfarenhet av. Som företagare gäller det att vara skeptisk när någon erbjuder ett avvikande pris både högt och lågt. Vad ingår? Vad har de för erfarenhet? Är de kompetenta att sköta min bokföring?

Letar du bland blocket och på Google går det snabbt att hitta pris på bokföring för mellan 250 kr per timme upp till det mer marknadsmässiga 525 kr per timme. Att betala bokföringen på löpande räkning är alltid en risk för du vet inte riktigt vad du kan förvänta dig.

Utöver mängden verifikationer som ska tryckas in i bokföringen finns det fler viktiga punkter som avgör på något sätt “komplexiteten i företagets bokföring”.

Vad är det för typ av transaktioner i företaget?

Är det avtalsenliga intäkter? Leasing? ROT/RUT? Olika momssatser? Utlandsförsäljning? Helt enkelt måste en bild skapas om det kan bli behov av att justera och manuellt kontera om stora transaktionsflöden i företaget.

Särskilda integrationer med andra system?

Momsredovisning, EU-moms, MOSS

Området för moms har successivt blivit allt mer komplext för många företag. Korrekt hantering av moms ställer krav på god kompetens hos redovisningskonsulten. Det kan finnas behov av system för att hantera vissa momsslag eller upprätta mellan 2-3 olika momsredovisningar per månad. Allt beror på vilka regler som ditt företag omfattas av.

Kundens inställning och engagemang

En kund som inte har önskan att göra rätt för sig är sällan en enkel kund att jobba med som byrå. Vi förstår å andra sidan att fel kan komma av slarv och okunskap snarare än bristande moral. Vi tillgodoser utbildningsbehovet hos våra kunder när det handlar om bokföring och skatt – men vi behöver ju då också få kostnadstäckning för den nedlagda tiden.

Så vad blir priset på bokföringen?

Vi lämnar i de allra flesta fall ett fast pris på en helhetslösning som täcker kundens behov. De ovanstående faktorerna är ett antal av de som vägs in tillsammans med vår erfarenhet från andra uppdrag och kunder med likartade behov. Ett fast pris kan alltid kompletteras med ett pris på löpande räkning med en tidsuppskattning för t.ex. ett specifikt granskningsuppdrag eller om du enbart vill ha årsredovisning eller skattedeklaration utförd.

Om skribenten

Sveredo är en digital redovisningsbyrå med en 360 graders vy över din ekonomi. Vi erbjuder en komplett ekonomilösning för små- och medelstora företag.

Relaterad läsning