Artiklar / Bokföringsguide

Såhär bokför du kapitalförsäkring i ett aktiebolag

Vi tar dig igenom reglerna för kapitalförsäkring i ett aktiebolag och hur denna ska bokföras

Sveredo Publikation / 2021-06-04

En burk med mynt och ett strå växer ur mynten

Vad är en kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkring är i princip ett skatterättsligt begrepp som omnämns i 58 kap. p. 2 i inkomstskattelagen. I lagtexten framgår å andra sidan inte någon tydlig definition av begreppet utan kapitalförsäkring omnämns enbart att

“Kapitalförsäkring är en livförsäkring som inte är en pensionsförsäkring eller pensionsförsäkringar som bestämts vara kapitalförsäkringar”

https://lagen.nu/1999:1229

Lagtextens definition kan tyckas likna talesättet hönan eller fjädern eftersom det å ena sidan inte är en pensionsförsäkring fast det är ändå det men kallas för kapitalförsäkring.

För att summera den skatterättsliga debatt som förts på hög akademisk nivå om begreppet (se bland annat skattedebatt m.m) så är kapitalförsäkring snarare en livförsäkring än en pensionsförsäkring. 

Konsekvensen av det här är att avsättning i ditt aktiebolag till en kapitalförsäkring inte är avdragsgill och att en försäljning är skattefri. 

Kapitalförsäkring i ett aktiebolag?

Du kan inneha en kapitalförsäkring i bolagets namn. Normalt sett används en kapitalförsäkring i aktiebolaget för att placera överlikviditet. Fördelen med en kapitalförsäkring är att kapitalvinsterna är skattefria. Däremot är avsättningarna inte avdragsgilla.

Schablonbeskattning på kapitalförsäkring

Eftersom det inte utgår kapitalvinstskatt eller bolagsskatt på vinsten i en kapitalförsäkring ägt av bolaget tas det istället ut en årlig avkastningsskatt på kapitalet samt insättningarna. 

Avkastningsskatten ska redovisas på skattedeklarationen till skatteverket.

Utfästelse om direktpension

Ett aktiebolag kan genom en kapitalförsäkring skapa säkerhet vid utfästelse om direktpension.

Personen som har erhållit utfästelsen har då vanligtvis panträtt i kapitalförsäkringen. Om försäkringsbolaget (som står för kapitalförsäkringen) betalar ut ersättning till panthavaren (personen med pensionsutfästelse) blir ersättningen skattepliktig hos mottagaren.

Direktpension är inget juridiskt begrepp men åsyftar pension som inte avser en “vanlig” tjänstepension (tex via Collectum), pensionen ska betalas ut av arbetsgivaren eller anlitad part. Direktpension beskattas när den tas ut av pensionstagaren.

Direktpension blir avdragsgill för bolaget först när den börjar betalas ut. Fram tills dess ska direktpension redovisas som en skuld i aktiebolaget.

Det bör framgå i pensionsavtalet att en utfäst direktpension ska säkerställas med en tillgång hos aktiebolaget. En sådan tillgång kan vara en kapitalförsäkring.

Hur ska kapitalförsäkringen bokföras?

Hur bokföringen av en kapitalförsäkring ska göras beror följaktligen på vilket egentligt syfte som föranleder dess existens.

Enbart en förflyttning av likvida medel från bolagets bankkonto till kapitalförsäkring påverkar varken resultatet eller balansomslutningen.

Det här bokför du enkelt i debet och kredit mellan två tillgångskonton. Förmodligen K1930 Bank och D1150 Finansiella anläggningstillgångar.

Bokföring av direktpension

Har du gjort en avsättning för direktpension åt en anställd ska ovanstående bokning göras samtidigt som en resultatpåverkande bokning görs mot 7XXX konto för pensionskostnader och ett skuldkonto. Det här ska också upplysas om i årsredovisningen eftersom du har en pantsatt kapitalförsäkring som tryggar pensionen åt en anställd. 

Om du som ägare sätter av direktpension till dig själv gäller samma bokföringsregler men skattemässigt hanteras det annorlunda. En ägare till aktiebolaget har betydande inflytande och deras pension kan inte tryggas enligt tryggandelagen. 

(Vill du ha närmare rådgivning kring kapitalförsäkringar och/eller redovisning av direktpension? Tveka inte att höra av dig till oss)

Om skribenten

Sveredo är en digital redovisningsbyrå med en 360 graders vy över din ekonomi. Vi erbjuder en komplett ekonomilösning för små- och medelstora företag.

Relaterad läsning