Anlita oss när du letar efter affärssystem

Som applikationskonsulter hjälper vi dig vid byte, uppgradering eller implementation av ett befintligt eller nytt affärssystem.

Behovsanalyser och kravställning

Projektledning, internt & externt

Implementerar affärssystem

En affärskonsult visar sitt affärssystem för sin kollega

Vår kompetens

Flöden- och processer

Vi kartlägger huvudsakliga redovisnings-, och ekonomiprocesser i affärssystemet.

Kravställer mot leverantör

Företagets krav på funktionalitet och t.ex. säkerhet kravställs mot systemleverantören.

Projektledning & styrning

Projektledning tillsammans med er ekonomiavdelning garanterar ett affärssystem med rätt funktionalitet.

Optimerad ekonomihantering

När du ska effektivisera och optimera hanteringen av dina redovisningsprocesser behöver du säkerställa att nya system fungerar som det är tänkt.

Digitala fakturaflöden

Säkerställ en smidig och kostnadseffektiv hantering av ingående och utgående fakturor.

Smartare rapportering

Bättre och anpassade rapporter för ditt företag ger en konsekvent och enklare rapportering.

Minskat manuellt arbete

Bokslut kan gå från en månad till att bli klart inom ett par dagar. Det här stärker kontrollen över resultatet.

Fördelar med Sveredo

Tillgänglighet

Du får en personlig kontakt för hela företagets ekonomi.

Flexibilitet

Vi arbetar digitalt och flexibelt med moderna verktyg och effektiva metoder.

Trygghet

Vi följer Svensk Branschstandard för Redovisningsuppdrag och erbjuder nöjdkund-garanti till alla.

Företag vi jobbat med

jtech-logo

Tillverkande företag

Redovisning, bokslut, prognos & budgetprocesser, byte av fakturasystem och förstärkning av redovisningsprocesser.

volvo-logo

Fordonstillverkare

Nya processer för årsbokslut, ny databas mellan SAP och lokala fabrikens Excel/Access. Rapportering och bokslut.

pwc-logo

Revisionsbyrå

Förvaltnings- och bokslutsrevisioner på små- och medelstora företag. Dokumentation och granskning.

Vi samarbetar med

fortnox_logo
oxceed_logo
visma_logo